1. Konfidencialitātes politika
  • Šī Konfidencialitātes politika ir paredzēta tam kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuOZO DaiļslidošanasKlubs, vienotais reģistrācijas numurs: 40103685153, juridiskā adrese: Pampāļu iela 1-1, Rīga LV-1058, faktiskā adrese: Stadiona iela 5b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, LV-3018(turpmāk – SIA “OZO Daiļslidošanas klubs”) apkopo, izmanto un apstrādā personisko informāciju, kuru Lietotājs sniedz SIA “OZO Daiļslidošanas klubs” Interneta vietnē.
  • Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz SIA “OZO Daiļslidošanas klubs” interneta vietni ozoklubs.lv(turpmāk – Interneta vietne), kura pieder un kuru pārvalda SIA “OZO Daiļslidošanas klubs”.
  • Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Lietotāju jeb šīs Interneta vietnes lietotāju personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.
 2. Datu ieguve un izmantošana
  • Par personas datiem uzskatāma informācija, kuru ar SIA “OZO Daiļslidošanas klubs” un Lietotāja piekrišanu SIA “OZO Daiļslidošanas klubs” saņem no Lietotāja, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, ka arī, lai turpmāk sazinātos ar Lietotāju.
  • Lietotāju datu iegūšana notiek tad, kad Lietotājs sniedz kontaktinformāciju vai citus datus šajā Interneta vietnē.
  • SIA “OZO Daiļslidošanas klubs” savāc arī citus datus, kuri nav attiecināmi uz konkrētu personu — Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu, ierīci, kādu izmantojat lapas aplūkošanai,saziņas valoda, — kuri tiek vākti tikai statistikas nolūkos.
  • Izmantojot iegūtos datus, SIA “OZO Daiļslidošanas klubs” var informēt Lietotāju par notikumiem un jaunumiem, kas ir saistīti ar Interneta vietni.
  • Jebkurā laikā Lietotājs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja nevēlas saņemt informāciju par notikumiem un jaunumiem.
  • SIA “OZO Daiļslidošanas klubs” apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.
 3. Izmaiņas datos
  • Klienta datus ir iespējams aplūkot Interneta vietnē, sadaļā Privātuma politika.
  • SIA “OZO Daiļslidošanas klubs” apņemas nodrošināt iegūto klienta datu pareizību un atbilstību.
  • Par datu maiņu Lietotājs informē SIA “OZO Daiļslidošanas klubs” caur e-pastu.
 4. Piekļuve datiem
  • SIA “OZO Daiļslidošanas klubs” var atklāt Lietotāju datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:
   • šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī SIA “OZO Daiļslidošanas klubs”, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs Interneta vietnes lietotājus;
   • tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasības, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.
  • Lietotājam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
   • kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas;
   • kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.
 1. Interneta Protokola adrešu izmantojums
  • IP adrese ir skaitļu virkne, kas automātiski tiek piešķirta datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas tīmekļa vietnei, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.
  • SIA “OZO Daiļslidošanas klubs” var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. SIA “OZO Daiļslidošanas klubs” nav mērķa pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.
  • SIA “OZO Daiļslidošanas klubs” var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tiek uzskatīts par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.
 2. Sīkdatnes
  • Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs dara savu sesiju laikā. Sīkdatnes nesatur nekādu personu identificējošu informāciju, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.
 3. Drošība
  • SIA “OZO Daiļslidošanas klubs” izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.
  • Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem SIA “OZO Daiļslidošanas klubs” darbiniekiem.
 4. Saistošie nosacījumi
  • Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Interneta vietnes lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka SIA “OZO Daiļslidošanas klubs” ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.
 5. Izmaiņas
  • Šie konfidencialitātes nosacījumi var tikt atjaunoti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem izpazīties.