Daiļslidošana ietver sevī ļoti skaistu pasauli, kuru mēs atveram mūsu audzēkņiem.

Pirmkārt, tā ir iespēja uzlabot savu veselību, norūdīties, kļūt veiklākiem, stiprākiem, audzināt gribasspēku un patstāvību. Kā arī iegūt brīvā laika hobiju, ar ko var nodarboties gan vienatnē, gan kopā ar saviem draugiem un vecākiem.
Otrkārt, tā ir iespēja jau no mazām dienām piedalīties sacensībās un sajust to sāncensības garu, kas audzina pārliecību par savām prasmēm. Tas attīsta arī spēju uzstāties vienam lielas auditorijas priekšā un nenobīties, prasmi cīnīties līdz galam, ja arī sacensībās viss neizdodas kā iecerēts.
Treškārt, tā ir iespēja daudz ceļot, jo sacensības tiek rīkotas visā pasaulē un ir atvērtas daiļslidotājiem. Piemēram, atbilstošā vecumā ir iespējams piedalīties JGP (Junior Grand Prix) starptautiskos posmos ISU sacensībās.

Piedaloties sacensībās, daiļslidotāji paplašina savu redzes loku, iepazīstas ar citu zemju daiļslidotājiem un nodibina jaunus kontaktus.

Daiļslidošana ir noderīga visam mūžam, jo, beidzot aktīvās sportista gaitas, ir iespējams piedalīties daiļslidošanas šovos, kas ceļo pa visu pasauli vai saglabāt to kā hobiju un startēt ik pa laikam senioru sacensībās, kas notiek regulāri. Daiļslidotāji var specializēties ne tikai vieninieku slidošanā, bet arī pāru, sinhronajā slidošanā.

Mūsu kluba treneri cenšas rast pieeju katram slidotājam un izveidot no viņa labu slidotāju, kurš ja vēlas var piedalīties un startēt gan Latvijas mēroga, gan starptautiskās daiļslidošanas sacensībās.

Mēs ņemam vērā katra dalībnieka mērķus, jo visi audzēkņi, kas nodarbojas ar daiļslidošanu vēlas/var profesionālā līmenī nodarboties ar šo sporta veidu, piemēram, citiem slidošana ir nepieciešama veselības uzlabošanai (astmatiskie bērni, bērni, kuri bieži slimo ar saaukstēšanās slimībām). Savukārt, citi vēlas nodarboties ar daiļslidošanu priekš sava prieka un labsajūtas.

Mīļie vecāki !

Ja Jūs vēlaties savā bērnā redzēt izaugam gan sportistu, gan redzēt viņu norūdītu ar labu imūnsistēmu, ja vēlaties priecāties par Jūsu bērna skaistiem priekšnesumiem, just viņam līdzi dažādās sacensībās, atrast viņam labu kolektīvu, kur visi ir kā viena liela ģimene.
Ja gribat ielikt savā bērnā labus pamatus augstām darbaspējām, neatlaidībai, izturībai, drosmei uzstāties vienam lielas auditorijas priekšā. Ja gribat padarīt viņa dzīvi daudz interesantāku un krāsaināku. Iemācīt viņam iemaņas, kuras būs pielietojamas visu turpmāko dzīvi, tad pievienojieties mūsu draudzīgajam kolektīvam OZO Daiļslidošanas klubā, kur profesionālu treneru vadībā nodrošināsim iespēju trenēties, apgūt visus daiļslidošanas pamatus un virsotnes. Dosim iespēju piedalīties un startēt sacensībās, veidosim par tādu cilvēku, ar kuru vecāki varēs tikai lepoties!